Atsižvelgiant į naudotojų poreikius, siūlome skirtingo našumo buitinių nuotekų valymo įrenginius. Faktinis aptarnaujamų naudotojų skaičius ir atitinkamai valomų nuotekų kiekis bei konkrečiam įrenginiui reikalingas orapūtės našumas diferencijuojamas lentelėje:

Įrenginio modelis Naudotojų skaičius Našumas, m3/d Našumas, m3/h Vidutinė apkrova teršalais, kg BDS5/d Maksimali apkrova teršalais, kg BDS5/d Tūris, m3 Orapūtės našumas, l/min
WTP-1 1-5 0,80 0,16 0,245 0,31 1,67 80
WTP-2 3-8 1,30 0,26 0,41 0,47 2,54 100
WTP-3 7-12 1,90 0,37 0,595 0,68 3,58 150
WTP-4 10-18 2,80 0,523 0,86 1,00 5,3 200
WTP-5 17-26 4,00 0,695 1,245 1,44 7,68 300

Walis nuotekų valymo įrenginio matmenys

Įrenginio modelis H1 H2 H3 H4 H5 D1 D2 D3
WTP-1 2060 460 1600 1466 1296 900 1740 110
WTP-2 2320 460 1860 1716 1511 900 1900 110
WTP-3 2400 460 1940 1796 1551 900 2300 110
WTP-4 2630 460 2170 1976 1736 900 2560 160
WTP-5 2940 460 2480 2286 2001 900 2820 160

Nuotekų valymo įrenginiai montuojami vadovaujantis statinio techninio projekto reikalavimais, Statybos techninio reglamento (STR) nuostatomis, Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytais principais bei atsižvelgiant į vietos savivaldos patvirtintuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose nustatytus sprendinius, aglomeracijų ribas.

Įrenginio montavimo vieta parenkama taip, kad poveikis aplinkai būtų kiek galima mažesnis, taip pat užtikrinant patogų privažiavimą asenizacinei mašinai atlikti įrenginio techninį aptarnavimą.

Atsižvelgiant į projektuojamas montavimo sąlygas / išvalyto vandens išleidimo vietą, įrenginys gali būti komplektuojamas su nuotekų/vandens siurblinėmis, infiltraciniais šuliniais, praaukštinimais ir kitais komponentais, kurie įsigyjami atskirai!

Turite klausimų?

Susisiekite