Mēs piedāvājam dažādas jaudas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atkarībā no lietotāju vajadzībām. Faktiskais apkalpojamo lietotāju skaits un attiecīgi attīrāmo notekūdeņu daudzums, kā arī gaisa pūtēja jauda, kas nepieciešama konkrētai iekārtai, ir diferencēta tabulā:
Iekārtas modelis
Lietotāju skaits
Veiktspēja, m3/d
Veiktspēja, m3/h
Vidējā piesārņojuma slodze, kg BDS5/d
Maksimālā piesārņojuma slodze, kg BDS5/d
Tilpums, m3
Gaisa pūtēja jauda, l/min
WTP-1 1-5 0,80 0,16 0,245 0,31 1,67 80
WTP-2 3-8 1,30 0,26 0,41 0,47 2,54 100
WTP-3 7-12 1,90 0,37 0,595 0,68 3,58 150
WTP-4 10-18 2,80 0,523 0,86 1,00 5,3 200
WTP-5 17-26 4,00 0,695 1,245 1,44 7,68 300

 

Walis nuotekų valymo įrenginio matmenys
Iekārtas modelis H1 H2 H3 H4 H5 D1 D2 D3
WTP-1 2060 460 1600 1466 1296 900 1740 110
WTP-2 2320 460 1860 1716 1511 900 1900 110
WTP-3 2400 460 1940 1796 1551 900 2300 110
WTP-4 2630 460 2170 1976 1736 900 2560 160
WTP-5 2940 460 2480 2286 2001 900 2820 160
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ierīkošanu veic saskaņā ar būves tehniskā projekta prasībām, Būvniecības tehniskā reglamenta noteikumiem, Notekūdeņu apsaimniekošanas reglamentā noteiktajiem principiem un atbilstoši vietējo pašvaldību apstiprinātajos dzeramā ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstības plānos noteiktajiem risinājumiem un aglomerāciju robežām.
Iekārtas uzstādīšanas vietu izvēlas tā, lai līdz minimumam samazinātu ietekmi uz vidi un nodrošinātu ērtu piebraukšanu asenizācijas mašīnai iekārtas tehniskās apkopes veikšanai.
Atkarībā no projektētajiem uzstādīšanas apstākļiem / attīrītā ūdens izplūdes vietas iekārtu var aprīkot ar notekūdeņu/ūdens sūkņu stacijām, infiltrācijas akām un citiem komponentiem, kurus var iegādāties atsevišķi!

Vai jums ir kādi jautājumi?

Sazināties